Voorwaarden

 1. Inhoud van de website

De content creator is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Claims tegen de content creator die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De content creator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Referenties en links

De content creator is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf pagina’s – tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. De content creator verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s zichtbaar was. De content creator heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte sites. Daarom neemt hij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals voor bijdragen van derden in door de van de content creator ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Copyright en merkenrecht

De content creator streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt gebonden aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De enkele vermelding van een merk impliceert niet dat het niet door de rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de content creator zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de content creator van de pagina’s. Reproductie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de content creator niet toegestaan.

4. Bescherming van persoonlijke gegevens

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig en bewust plaats. Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de geldende DSGVO en DSG. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het opgeven van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.