Privacyverklaring

Uw gegevens op onze website

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten en diensten en willen graag dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming en de EU-verordening inzake gegevensbescherming.

Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners die in onze opdracht werken, worden nageleefd.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U hoeft geen persoonlijke gegevens bekend te maken om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben wij echter uw naam en adres en andere informatie nodig om de gevraagde diensten te kunnen leveren.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het verzenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of het beantwoorden van individuele vragen. Indien dit noodzakelijk is, zullen wij u hierop wijzen. Bovendien bewaren en verwerken wij alleen gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt en, indien van toepassing, gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze internetpagina’s bezoekt (bijv. uw IP-adres en de namen van de pagina’s die u oproept, de browser die u gebruikt en uw besturingssysteem, datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden).

Waarom wij persoonlijke gegevens kunnen benodigen

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens over het algemeen om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te verschaffen tot specifieke informatie of aanbiedingen. Voor het onderhouden van klantrelaties kan het ook nodig zijn dat wij of een door ons aangesteld dienstverlenend bedrijf deze persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over productaanbiedingen of om online enquêtes te houden om beter aan de taken en behoeften van onze klanten te voldoen.

Uiteraard respecteren wij het als u ons uw persoonsgegevens niet wilt geven ter ondersteuning van onze klantrelatie (met name voor direct marketing of marktonderzoek). Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier op de markt brengen.

Waarvoor wij persoonlijke gegevens kunnen benodigen

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor de aan u meegedeelde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen en autoriteiten die in het kader van de relevante wetgeving het recht hebben om deze informatie te ontvangen of indien wij hiertoe door een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn door ons verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen.

Cookies

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer plaatsen in de vorm van een cookie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Behalve het IP-adres worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om u bij een volgend bezoek aan onze websites automatisch te herkennen en de navigatie voor u te vergemakkelijken. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet opnieuw hoeft in te voeren.

Natuurlijk kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in de instellingen van uw browser “geen cookies accepteren” te selecteren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser voor details over hoe dit werkt. Als u echter geen cookies accepteert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.

Geïntegreerde dienstverleners:

Google Maps (kaartmateriaal) wordt gebruikt om onze locaties weer te geven.

– Toestemming via Consent Manager, § 25 lid 1 TTDSG en Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

 

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

EU-vertegenwoordiger:

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland

 Kinderen en jongeren

Personen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden geen persoonsgegevens aan ons doorgeven. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren, verzamelen ze niet en geven ze niet door aan derden.

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht de wettelijke bepalingen en andere wetten met betrekking tot gegevensbescherming na te leven en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in gecodeerde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en privacymaatregelen te wijzigen indien dit door technische ontwikkelingen noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Neemt u daarom kennis van de actuele versie van onze privacyverklaring.

Links

Indien u gebruik maakt van externe links die op een van onze internetpagina’s worden aangeboden, heeft deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens geen betrekking op deze links. Voor zover wij links aanbieden, verzekeren wij dat er op het moment van het plaatsen van de link geen rechtsovertredingen op de gelinkte internetpagina’s herkenbaar waren. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van privacy- en veiligheidsvoorschriften door andere aanbieders. Informeert u zich daarom ook over de privacyverklaringen op de websites van de andere aanbieders.

Recht op informatie

U kunt altijd informatie over uw persoonlijke gegevens krijgen. Bij Interesse kunt u ons per mail of per brief met ons contact opnemen: Bentheimer-Holz GmbH, Am Bahndamm 3, 48455 Bad Bentheim, info@bentheimer-holz.com.

Recht van bezwaar

Bovendien kunt u altijd uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons  intrekken. Bij Interesse kunt u ons per mail of per brief met ons contact opnemen: Bentheimer-Holz GmbH, Am Bahndamm 3, 48455 Bad Bentheim, info@bentheimer-holz.com.