Het bedrijf FBH Forstbetrieb Bentheimer-Holz GmbH wordt in Mecklenburg-Vorpommern opgericht. Het bedrijf is gespecialiseerd op rondhout en een optimale dienstverlening aan boseigenaren. Het bedrijf biedt een complete service voor de bebossing van bosgebieden: van het uitzetten tot het afvoeren van het hout, van de verkoop van het bos tot het opstellen van beheersplannen vanuit een bosbouwkundig oogpunt. Het bosbeheer wordt uitgevoerd volgens de principes van ecologie en duurzaamheid. Tegelijkertijd beheert Forstbetrieb Bentheimer-Holz het bos voor zijn klanten op een kosteneffectieve en competente manier. De directeur is Dipl.-Forsting. Nico Westphal.