1972/73 vergroot Bentheimer-Holz het inkoop-gebied op 250km.